Prisguide for våre takstein

Det er klart at ulike takstein har ulike priser. Men for å kunne foreta en rettferdig prissammenligning, må man også beregne hele takpakken siden de forskjellige taksteinene krever ulikt tilbehør.

VI GJØR DET ENKELT:

Nedenfor har vi regnet ut prisene for et gjennomsnittstak med en takflate på 140 m2, 27° takvinkel og et takfall på 5 meter. Deretter har vi beregnet prisen på en takpakke som inneholder takstein, innfesting, tetting, gavlløsning, ventila- sjon, tak- og snøsikring ut fra vår an- befalte prisliste. Undertak er ikke med i beregningen, da det varierer om man trenger nytt undertak, eller kan benytte eksisterende. Det gir en god prissam- menligning, men ikke en korrekt pris. Den får du hos din Monier-forhandler.

PRISSAMMENLIGNING 140 M2 TAKFLATE, BETONG OG TEGL

BETONG GRANULERT PROTECTOR BEHANDLET UBEHANDLET
ZANDA RUSTIKK42 000,-
ZANDA PROTECTOR45 400,-
ZANDA MINSTER73 500,-
H-PANNEN40 000,-38 500.-
Tegl Glassert Engobert Naturell
Nova69 100,-65 000,-61 500,-
Turmalin93 900,-85 400,-78 000,-
KDN88 900,-82 300,-73 700,-
Hollander84 200,-74 900,-69 100,-
Nortegl81 100,-72 700,-65 500,-
Rubin76 600,-70 100,-64 100,-
Dantegl66 000,-