Oppsummering av takåret 2013

Tak-året 2013 i Monier AS

Når vi nå nærmer oss jul og slutten på året, er det på sin plass med en liten oppsummering av et begivenhetsrikt år for oss i Monier.

 

2013 har vært det første hele året hvor all produksjon av Zanda betongtakstein har foregått ved vår fabrikk i Årdal. Dette har gått over all forventning, og utfordringen med økt produksjon i fabrikken har blitt løst på en utmerket måte av staben i Årdal.

 

Vi var også spente på reaksjonene fra markedet når vi kuttet ut H-panne-profilen og gikk over til å produsere Zanda-profil på all betongtakstein. Reaksjonene har utelukkende vært positive. Vi produserer i dag Zanda-profilen med 5 ulike overflater: Zanda Rustikk – Zanda Protector Zanda PolarZanda Elegant og Zanda Vestland.

 

Salget av våre nye bitumenbaserte undertak på rull har virkelig tatt fart i år. Særlig gjelder dette undertaket Terfelt, som har fått stor anerkjennelse hos takleggerne. Våre bitumenbaserte undertak ble innført som et resultat av at vi ønsker  å være en enda mer komplett leverandør av total-løsninger på tak.

 

Den siste store endringen i 2013, var at vi flyttet hovedkontoret i Norge fra Slemmestad til Asker, og derfor ble september meget hektisk.

 

Rent salgsmessig var første halvår noe labert i forhold til 2012, for så å normalisere seg utover høsten. Totalt blir 2013 et godt tak-år, og på linje med 2012. Det er også hyggelig å registrere at kjeder og forhandlere vil ha stort fokus på tak også i 2014. Her er det mye spennende på gang!

 

Vi i Monier vil med stor ro og tro på framtiden, ønske dere en riktig God Jul og et Godt Nytt Salgsår!

 

Med vennlig hilsen

For Monier AS

 

Ivar Fredriksen

Salgssjef