Monier flytter til nye lokaler

MONIER AS flytter inn i nye lokaler

Mandag 2. september flytter kundeservice og øvrig administrasjon i Monier AS til nye kontorlokaler sentralt i Asker.

Ny adresse blir som følger:

Monier AS
Solbråveien 15
1383 Asker

Telefonnummer, e-post og faks forblir uendret.

I forbindelse med flyttingen åpner vi kundeservicetelefonen klokken 12:00, mandag 1. september.
Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.
Telefonnummer er som tidligere: 810 30 600.

Ordre bes sendt til tak@monier.com eller via faks.nr. 66 79 97 08.

Vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig god tak-høst!