Zanda-produksjonen flyttes til Årdal

Som annonsert via pressemelding tidligere i vår, har Styret i Monier AS besluttet å flytte all produksjon av Zanda takstein til Moniers fabrikk i Årdal i Ryfylke.

Moniers fabrikk på Slemmestad i Buskerud, var den minste og mest kostbare enheten i Norge, i tillegg til behov for omfattende oppgraderinger. Det ble derfor sett på som mest hensiktsmessig å flytte all produksjon til Årdal, hvor Monier har en større fabrikk med stor nok kapasitet til å dekke produksjonsbehovet for Norge.

Flytting av produksjonen vil ikke ha noen praktisk betydning for våre kunder hva gjelder transport og priser. Én produksjonsenhet sikrer en jevnere og bedre kvalitet på produksjonen, samtidig som det forenkler logistikk og lagerhold. Det vil fremdeles være et hovedlager på Østlandet som forsyner våre kunder på samme måte som tidligere. Kundeservice og administrasjon påvirkes ikke av nedleggingen, men kontorets lokalisering vil bli vurdert i forbindelse med nedleggingen av fabrikken.

Til venstre i bildet vises Moniers betongtaksteinsfabrikk i Årdal

Les mer fra Taket i Fokus nr. 2