Kongen av tak

Hvert år arrangerer MONIER en takleggerkonkurranse for alle medlemmer av MONIERs Partner Club. Partner Club er et samarbeid mellom MONIER og utførende takleggere, skapt for å gjøre kvalitetsmessige takrenoveringer mer tilgjengelig for huseiere som trenger et nytt tak.

Å legge tak er et håndverk som krever både nøyaktighet og kunnskap. For å delta sender takleggeren inn bilder og beskrivelse av prosessen av sitt beste prosjekt.

OG VINNEREN ER:
Vinner av ”King of Roofs” 2012 ble selskapet Profil-Montering AS, beliggende sentralt i Hønefoss. Dette er andre året selskapet går av med seieren. Profil-Montering har over 25 års erfaring fra byggebransjen og omsatte i 2011 for ca. 25 millioner kroner. De sysselsetter pr. i dag 18 ansatte fordelt på 16 årsverk.

Før - med tegltakstein fra 1920
Etter - med KDN Glassert Kullsort fra Monier

LITT OM PROSJEKTET

Kårboligen på Somdalen Gård nord for Hønefoss er et vernet hus fra ca. 1920. Ole Aleksander og Janne Heen er driftere og eiere av gården og bor her sammen med sine 2 sønner. Foreldrene til Ole Aleksander har flyttet inn i kårboligen etter omfattende rehabilitering.

Siden kårboligen er verneverdig, var riksantikvaren og fylkeskommunen koblet inn når taket og huset for øvrig skulle restaureres. På taket lå gammel glassert teglstein fra byggeår. Denne steinen hadde frostskade samt noen andre skader som følge av årenes gang. Dette gjorde at behovet for ny, utvendig taktekking var tilstede. Profil-Montering la derfor et prøvetak, og riksantikvaren ble overbevist om at ny tegltakstein ville være fornuftig. Valget falt på KDN Glassert Kullsvart fra Monier.

Taket på kårboligen, samt nytt tak på garasje utgjorde til sammen ca. 330 kvm. og ble lagt vinteren 2011. Undertaket, som var gammel A-papp bordtak over/underligger, ble oppgradert med Veltitech undertak på rull fra Monier.

Boligen har kaldtloft, man kunne derfor benytte et diffusjonstett undertak. Omfattende  oppretting måtte til, da det var mye skjevheter på det gamle taket. Det ble også utført noe utbedring av råteskader.

KDN tegltakstein ble montert med klips i randsoner og rundt gjennomføringer i h.h.t. Moniers leggeanvisninger.

Annet tilbehør som ble benyttet var spesialstein, gradrenner, Figaroll Plus mønebånd, stigetrinn og snøfangere. Taksteinen ble løftet på tak.

MONIER gratulerer igjen Profil-Montering med seieren!

Les mer fra Taket i Fokus nr. 5