Oppsummering av tak-året 2012

Når vi nå nærmer oss jul og slutten på året, så er det betimelig med en liten oppsummering av et begivenhetsrikt år for oss i Monier.

UTVIDET ZANDA-SORTIMENT
I februar besluttet vi å samle all vår produksjon av betongtakstein ved vårt produksjonsanlegg i Årdal i Ryfylke. Dette for en mer effektiv og optimalisert produksjon av Norges mest solgte takstein – Zanda. Høsten 2012 utvidet vi også Zanda-familien med 2 nye varianter: Zanda Vestland og Zanda Elegant. Samtidig besluttet vi å konsentrere all vår betongproduksjon om én felles profil, og dermed utfase H-Pannen.

MER KOMPLETT ENN NOEN GANG TIDLIGERE
I tillegg til å utvide Zanda-familen lanserte vi i høst en rekke nyheter på undertaksiden. Vi utvidet Divoroll-serien, i tillegg til å introdusere 3 nye bitumenbaserte undertak fra den ledende italienske leverandøren, Silcart. Vi er dermed nå en komplett leverandør – også på undertak.

NYTT HOVEDLAGER PÅ ØSTLANDET
I midten av november flyttet vi hovedlageret på Østlandet til en mer sentral plassering i Drammen. Lageret har enkel tilgjengelighet fra E18 og har dypvannskai for enkel levering av takstein. Vi takker for stor forståelse fra våre forhandlere i overgangsfasen til nytt lager. Vi jobber for å sikre best mulig servicegrad for leveringer og opphentinger på Østlandet.

Rent salgsmessig var første halvår kjempebra, for så å normalisere seg noe utover høsten. Totalt blir 2012 et meget godt takår. Det er også hyggelig å registrere at kjeder og forhandlere vil fortsette å ha stort fokus på kategorien tak i 2013.

Dette gjør at vi i Monier med stor ro og tro på framtiden kan ønske dere en riktig God Jul og et Godt Nytt Salgsår!

Her finner du Moniers åpningstider i julen

Vennlig hilsen
For Monier AS

Ivar Fredriksen
Key Account and Sales Team Manager

 

____________________________________________________________________________________________