Monier flytter hovedlager på Østlandet

Drammen blir nytt hovedlager

Fra og med 12. november 2012 skifter vi lagerlokasjon fra Slemmestad til Drammen.

Beslutningen er tatt som følge av effektivisering – både for våre kunder og for oss som leverandør. Lageret har en sentral lokalisering ved Drammensfjorden og er lett tilgjengelig med både båt og bil. Lageret ligger svært nært avkjørselen fra E18 – noe som er en fordel for kunder som henter hos oss.

Dette innebærer at alle henteordre fra samme dato må hentes i Drammen. Lageret på Slemmestad avvikles innen årets slutt.

Informasjon om ordrerutiner finner du her.

Adresse til vårt nye lager er som følger:

Monier AS
c/o Holship Norge AS
Hans Kiærs Gate 1E
3041 DRAMMEN

____________________________________________________________________________________________