Nyhet! Justerbare opprettingskiler

Oppretting av skjeve tak på en enkel og sikker måte!

Med Moniers nye opprettingskiler blir det en enkel jobb å rette opp gamle tak med skjevheter.

Kilene er utformet slik at de ligger stabilt mellom sløyfer og lekter. Det som gjør opprettingskilene så geniale er at de har spor som passer inn i hverandre som gjør at opprettingskilene blir meget fleksible og enkle å tilpasse de ulike høydeforskjellene. De er utformet i et sterkt og holdbart hardplastmateriale som tåler fukt, temperatursvingninger og frost.

Kilene har blitt grundig testet hos det Danske Teknologiske Institutt (DTI)

De kan rette opp ujevnheter med inntil 39 mm.

Kilene monteres enkelt ved å trekke et bånd mellom 2 jevne punkter, og justere kilene under bærelektene slik som vist under. (Spiker skal stå halvveis ned i lekten) Kilene festes så til slutt med spikerne.

 

Under ser man hvordan taket blir etter montering av kilene – før taksteinene legges på plass:

Her ser man et tak som er 35 år gammelt. Høyre del av taket er jevnet med opprettingskiler.

Ønsker du mer informasjon om MONIERs opprettingskiler? Kontakt din selger hos MONIER.

Les mer fra Taket i Fokus nr. 6