VINTEREN KOMMER – VI MINNER IGJEN OM SNØSIKRING OG TAKSJEKK!

En ny vinter er i anmarsj, og igjen er snøsikring på taket i fokus. De siste vintrene har vært snørike, og påkjenningene på takene har vært store. Mange har fått merke skader og uhell som følge av manglende snøsikring.

Snøfangere kan være avgjørende..

Erfaringene viser at dersom man opplever at taksteinen knekker nederst i vinkelrennen skyldes dette manglende snøfangere.

Vinkelrenner er spesiellt utsatte ved snølast. Våt snø har tyngdetetthet på ca 4 kN/m3, dersom det ligger snø på en større flate og trykker ned mot vinkelrennen vil trykket i bunnen av denne bli så stort at tekkingen skades. Friksjonskoeffisient på taktekking er avgjørende for hvilket behov det er for snøfangere.

Det påligger også huseier å vurdere hvorvidt snø må fjernes fra taket dersom snømengde overstiger bygningens dimensjonerende snølastkapasitet. Danner det seg store snøskavler på deler av taket må man også være klar over at disse bør fjernes da man her vil få stedvis større snølast enn hva bygningen er dimensjonert for.

Skader som følge av denne type overlast forekommer ofte i forbindelse med vinkelrenner, detaljer/gjennomføringer og lignende utsatte områder på taket.

Det finnes forskrifter for hvordan en takjobb skal utføres. Nå som tak blir utsatt for en hard vinter og mye snø er det veldig viktig at man ikke bare følger forskriftene når man legger taket, men også at man sjekker tilstanden på taket med jevne mellomrom.

Riktig snøsikring og måking av taket ved store snømengder redder taket.

Men, det finnes også andre risikofaktorer som påvirker mange av takrasene som vi har sett de siste vintrene. Tyngen på snøen, tilstanden og alderen på taket er ting som man må vurdere.

”Siden vekten av snø kan variere mellom 30 og 400 kg. pr. kubikkmeter er det ofte vanskelig å vite når man burde måke taket” forteller Gunnar Solhaug, Teknisk Sjef hos Monier. Det kan også finnes andre grunner til å måke taket sitt, blant annet for å forhindre snøras.

Hvis man vurderer at man burde måke taket er det viktig at dette gjøres på en sikker måte. Sikkerhetsline skal brukes og denne skal være stram når man foretar måkingen. La ca 20 cm. snø ligge igjen på taket for å unngå å skli på taket samt for å unngå skader på selve takmaterialet.

”Et tak som legges av en profesjonell taklegger har normalt en levetid på minst 30 år avhengig av hvilket takmateriale man bruker. Husk at taket er husets femte og absolutt viktigste fasade. Et godt tak er en forutsetning for et friskt hus”  avslutter Gunnar Solhaug.

I tillegg til profesjonelt og forskriftsmessig utført arbeid, kan man også i større utstrekning forhindre takras og skader på taket ved å måke taket riktig, samt gjennomføre en taksjekk.

Har du spørsmål rundt snøsikring? Kontakt gjerne din lokale selger hos Monier.

Tips fra MONIER;

  •     Den som går opp på taket må sørge for egen sikkerhet, før man begynner å rydde snø.
  •     Hele taket må måkes, da ujevn vektfordeling kan være farlig for selve takkonstruksjonen.
  •     Ta ikke bort all snø. La ca. 20 cm. ligge igjen slik at du ikke skader takmaterialet. Sørg for at du har en form  for snøsikring på taket, slik at snøras ikke kan skade personer og/eller gjenstander.

Taksjekk: Undersøk tilstanden på taket ditt.

Les mer fra Taket i Fokus nr. 5