Zanda Minster på tak og vegger

Det er ikke så rart at folk kikker en ekstra gang når de passerer villaen som ligger nydelig til med utsikt over innsjøen Tjele Langsø, på Øst-Jylland i Danmark. Huset er oppført av en lokal tømrermester ved navn Kjeld Jensen. 

MINIMALISTISK BYGGESTIL
De flate taksteinstypene passer godt til en minimalistisk byggestil med like flater, store glasspartier og beskjeden takvinkel. Zanda Minster kan legges på takflater helt ned til 17,5°, og er også et godt alternativ for renovering av hustak hvor det tidligere har ligget skifer for å fastholde husets stilmessige inntrykk.

DETTE SIER HJERNEN BAK BYGGVERKET
-Det var Zanda Minsters flate profil som ga meg idéen til at den også kunne brukes som fasadebekledning, forteller Kjeld Jensen, en dansk tømrermester som både har tegnet og oppført huset.

- Før jeg gikk i gang, kontaktet jeg Monier, som muligens var litt forundret over mine planer, men ellers ikke kunne se noen problemer i å bruke betongtaksteinene som fasadebekledning. Både taket og fasadene, som har en helning på 80°, er konstruert med Divoroll undertak, sløyfer og lekter. I motsetning til en tradisjonell taktekking, hvor hver tredje takstein er festet til lektene, har jeg valgt å feste hver eneste takstein. Veggenes helning har skapt litt problemer innendørs i forbindelse med opphenging av bilder, men også det har vi løst underveis. Takrennene er plassert langs bakken, hvilket gjør det enkelt når de skal renses for blader og smågrener. Bortsett fra vindusrammer og endegavl, som er bekledt med tre, så er det et meget vedlikeholdsfritt hus, forteller Jensen.

Les mer om Zanda Minster