Divoroll

PUSTENDE UndertaK

Siden det er det ytterste taksjiktet som er synlig, er det ikke så rart at det får størst oppmerksomhet. Men like viktig er et godt undertak! I Norge krever Plan- og Bygningsloven tosjikts tetting av undertaket. 

Tekst: Kjersti Salvesen Fahre

– Det er ikke bare det ytterste og synlige sjiktet, men hele takkonstruksjonen som er viktig for levetiden og hvordan taket vil fungere, sier Gunnar Solhaug, teknisk sjef i Monier.

Ekstra sikkerhet mot fukt- og vannskader

Plan- og Bygningsloven har krav om tosjikts tetting av undertak, noe som gir huseier en ekstra sikkerhet mot inntrengning av vann, snø og is i isolasjonen og konstruksjonen – med fukt- og vannskader som typiske konsekvenser.

Bærende og forenklede undertak

Undertak deles ofte i to hovedkategorier: Bærende og forenklede. Rupanel og D-glass er eksempler på den første kategorien, mens Divoroll befinner seg i den andre. 

– Forskjellen er først og fremst at det ved forenklede undertak, vil være økte krav til innfestning av yttertakstekkingen, forklarer Solhaug. 

 Videre skilles det mellom diffusjonstette og diffusjonsåpne undertak.

– Diffusjonstette krever tosjikts lufting av varme konstruksjoner – og gir kostbare konstruksjoner. Kombinerte undertak og vindsperrer, gir de mest effektive konstruksjonene. Her fungerer undertaket som vindsperre og undertak, og det luftes ut i ettsjikts krysslufting på oversiden, forteller Moniers tekniske sjef. 

Økonomi- og miljøgevinst

– Kombinerte undertak og vindsperrer transporterer vann, kondens, snø og is, som kan komme inn under yttertakstekkingen, raskt og effektivt ut. Samtidig gir de mulighet for forbedret isolering, slik at man senker oppvarmingskostnadene og dermed sparer miljøet. Denne type undertak er også raske og kostnadseffektive å montere, sier Solhaug.

Divoroll, – teknisk godkjent

Divoroll TOP RU 1500 og Divoroll TOP 1300 fra Monier er firesjikts kombinert undertak og vindsperre av ypperste kvalitet. Disse undertakene er teknisk godkjent av NBI (Norges Byggforskningsinstitutt) for bruk helt ned til 15 graders takvinkel – og er testet med tilbehør helt ned til 10 graders takvinkel.

– Divoroll kan legges på eksisterende undertak av trepanel, da kan det isoleres opp til trepanelet fra undersiden og deretter monteres innvendig dampsperre. Etter dette kan et ubenyttet loftsrom brukes til oppholdsrom/beboelse, sier Solhaug. 

Fakta:

Divoroll selges med komplett tilbehørssortiment

  • DivoTape, en reperasjonstape.
  • Underlay Glue, polyritanlim for tetting av vann- og vindtette  forbindelser
  • DuoTape, en tosidig tape for sammenføyning og tilpasning.
  • Butylbånd til tetting under sløyfer ol.
  • Flexiroll, et bånd som tetter enkelt rundt rørgjennomføring i taket.
  • Gjennomføringsmansjett: Monteres direkte på taklektene. Det er ikke  nødvendig med ekstra avstivning av undertak.
Rørgjennomføring tettes enkelt ved bruk av Flexiroll

Les mer fra Taket i Fokus nr. 3