Nytt tak for nyfødte

De nyfødte babyene og mødrene deres ved Kvinneklinikken i Bergen, er nå godt beskyttet av 2 400 kvadratmeter nytt tak; Sort glassert Hollander fra Monier. 

Tekst: Kjersti Salvesen Fahre

Hver eneste dag og natt kommer kvinner med store mager i hui og hast til Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus. Dette resulterer i at rundt 5 000 nye statsborgere, hvert år, for første gang ser livets lys ved Kvinneklinikken i Bergen.

Foto: John Kaspersen
Foto: John Kaspersen

Et kjent landemerke

– Kvinneklinikken i Bergen er et velkjent landemerke. Kvinneklinikken har vært et kjent og kjært bygg for Bergens befolkning siden den åpnet i 1926. De rehabiliteringsarbeidene vi nå har gjort utendørs, er synlige for veldig mange. Vi synes resultatet er flott og er stolte over å ha utført denne jobben, sier Sigmund Birkeland, daglig leder i Donar AS, som er utførende entreprenør på prosjektet.

 Rehabiliteringsprosjektet ved Kvinneklinikken i Bergen innebærer 2 400 kvadratmeter nytt tak – og undertak, nye gesimser og renner i kobber, samt nye vinduer. Den gamle taksteinen har ligget på Kvinneklinikken siden 1926 og var mildt sagt moden for utskifting. I tillegg har alt gammelt puss på fasadene blitt meislet bort. Fasadene har fått ny struktur og oppfrisket farge. Prosjektet startet i juni og ble fullført i oktober. Prislappen på prosjektet er 4,5 millioner kroner pluss moms. Resten av det gamle taket vil bli skiftet ut i en senere fase.

Glassert Hollander

Da ny takstein skulle velges, falt byggherrens valg på sort glassert Hollander fra Monier AS. Denne teglsteinen har en karakteristisk profil som passer godt på tak med litt mindre takflater, eller tak med vinkler og hjørner. Hollander er en falset teglstein som er enkel å både planlegge og legge. Steinen har en tydelig profil, som gir bygningene et vakkert særpreg. Hollander er tatt frem i samarbeid med skandinaviske arkitekter og er en moderne stein tilpasset moderne byggeteknikk.

 – Byggherren var opptatt av å velge en stein som er estetisk pen, samtidig som den måtte være av god kvalitet. Jeg synes sort glassert Hollander er et godt valg. Steinen er med på å heve helhetsinntrykket av bygningene. Den passer godt til kobberelementene og gråfargen på fasaden, og understreker Kvinneklinikkens visuelle 20-tallsuttrykk, sier Birkeland.

 Også markedssjef  Tor Ursin ved Bygger`n Adolf Jahnsen, som har levert steinen, er fornøyd med resultatet.

– Den sorte, glasserte steinen står veldig godt til den gamle bygningen, mener han.

 Et utfordrende prosjekt

Både Ursin og Stein Erik Risa, selger i Monier, synes rehabiliteringen av Kvinneklinikken ved Haukeland sykehus var et interessant prosjekt å jobbe med.

– Logistikken har vært en spennende utfordring. All steinen ble levert direkte på taket, fem etasjer over bakken. Det ble benyttet lastebil som nådde 35 meter opp, sier Risa.

 En annen stor utfordring, i følge Birkeland, har vært å håndtere PCB-holdig avfall under rehabiliteringen av Kvinneklinikken. PCB er et industrikjemikalie som ble utviklet på 20-tallet. På grunn av enestående egenskaper ble det brukt i en rekke produkter som skulle gjøre hverdagen enklere i velstandsøkningen etter siste verdenskrig. Disse produktene, som blant annet omfatter byggprodukter, avgir PCB til omgivelsene. Dersom de blir kastet uten å behandles som spesialavfall, utgjør de en varig forurensningskilde. På 60-tallet ble de første skadevirkningene synlige på dyr. Senere er det kartlagt alvorlige konsekvenser for menneskers helse. I dag bedømmes PCB som en av verdens farligste miljøgifter.

– Vi har behandlet PCB på stedet etter vedtatte forskrifter og levert spesialavfall til godkjente mottak for å hindre forurensning til det ytre miljø, fastslår Birkeland.

 Han forteller at hverdagen ved Kvinneklinikken stort sett har gått som normalt i hele rehabiliteringsperioden.

– Arbeidene har selvfølgelig medført en del støy og dessuten intern omrokering for de ansatte ved Kvinneklinikken. Et tett og godt samarbeid mellom ledelsen ved klinikken og utførende, har derfor vært viktig. Nøye planlegging og brukermøter underveis, har vært veldig nyttig. Vi synes samarbeidet fungerte utmerket, sier Sigmund Birkeland til Taket i fokus, – Moniers nyhetsbrev.

 Fakta om Kvinneklinikken i Bergen:

  • Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus gir årlig et tilbud til 5000 fødende kvinner.
  • Kvinneklinikken har også et bredt tilbud innen utredning og behandling av kvinnesykdommer generelt.
  • Ved Kvinneklinikken jobber det rundt 500 medarbeidere, som gjør det de kan for at tilbudet skal bli best mulig for brukerne.

Les mer fra Taket i Fokus nr. 1