Nytt tak til sekkefabrikken

Sekkefabrikken Kulturhus i Slemmestad er et levende kulturhus og et samlingspunkt i Røyken. Her holdes alle typer arrangementer slik som konserter, kunstutstillinger, teater, visekvelder, kinofremvisning m.m.

Sekkefabrikken har en spennende historie. Navnet kommer fra dens funksjon fra 1930-årene, hvor det ble produsert cementsekker her i forbindelse med Norcem cementfabrikk som også ligger i Slemmestad.

Etter at produksjonen ble lagt ned i slutten av 70-årene har det tidvis stått tomt og tidvis vært forretningsdrift i lokalene.

Tekst: Anne-Cathrine Stene  Foto: Rolf Mulen Karlsen

LAGDE LIVE-CD FRA SEKKEFABRIKKEN 

I 1996 leide Rolf Mulen Karlsen, som i dag er daglig leder og kulturkonsulent ved Sekkefabrikken, lokalet og holdt en stor konsert med sitt band, Mulens Portland Combo sammen med 20 kjente norske musikere. Det var over 900 tilskuere i salen! Det ble til og med gitt ut en CD fra denne live-konserten i 1996.

MÅTTE KJEMPE MED KOMMUNEN

2. februar 2008 ble Sekkefabrikken Kulturhus offisielt åpnet av ordføreren i Røyken, Rune Kjølstad, ved å klippe over en cementsekk. Men, siste ord om kulturhuset var ikke sagt, og politikerne i Røyken truet med å trekke seg ut av Sekkefabrikken. Etter en tung kamp, med Rolf Mulen Karlsen i spissen, innså endelig politikerne i Røyken viktigheten av et kulturhus i kommunen og bestemte seg for å kjøpe seg inn i selskapet.

Nå var nesten alt på plass, men Sekkefabrikken trengte sårt oppussing. De hadde fått sponset penger til å pusse opp innvendig og montere varme og ventilasjon, men taket var i veldig dårlig forfatning. På taket lå eternitplater, produsert i Slemmestad på slutten av 50-tallet.

MONIER SPONSER

Rolf Mulen Karlsen og Sekkefabrikken henvendte seg derfor til MONIER som har produsert Zanda takstein i Slemmestad siden 1978, med en bønn om hjelp til å få ordnet taket. MONIER bestemte seg for at dette var et viktig prosjekt for lokalmiljøet som vi hadde lyst til å bidra til.

Ca. 15 000 Zanda Protector Teglrød blir levert til Sekkefabrikken som er i full gang med takrenoveringen. Taket ventes ferdigstilt i begynnelsen av det nye året.

-Vi gleder oss til å se det ferdige resultatet og setter stor pris på at MONIER har hjulpet oss med å få Sekkefabrikken til å skinne igjen avslutter Karlsen.

Fakta om fjerning av eternitplater:
Alle eternitplater inneholder asbest. De som skal fjerne asbestplater må ha egen godkjenning for dette. Fjerningen av eternitplatene er en møysommelig prosess. Man bestreber seg på å holde platene hele, for å unngå for mye farlig svevestøv. Det må brukes åndevern med filter, hansker og beskyttelsesdrakt. Eterniten må så behandles som spesialavfall, og må derfor pakkes inn i 2 lag med plast som teipes forsvarlig før det leveres på avfallstasjon.

Les mer fra Taket i Fokus nr. 6