Bygg og bedrag

Ekteparet Johansen fra Onsøy opplevde enhver huseiers mareritt: Håndverkeren skulle fikse taket, men stakk i stedet av med pengene.

Tekst: Anne-Cathrine Stene/ TV3  Foto: Nordisk Film

MÅTTE BO I CAMPINGVOGN
Pensjonistparet Irene og Hjalmar Johansen hadde spart i mange år for å få råd til å skifte tak på huset sitt utenfor Fredrikstad. Mannen som skulle gjøre jobben viste seg imidlertid å være en dømt bedrager. Han opptrer truende og paret føler seg presset til å betale på forskudd for jobben.

Etter å ha mottatt nærmere 150 000 kroner forsvinner håndverkeren. Tilbake står pensjonistparet med et uferdig tak - og med redselen for at han skal komme tilbake å true til seg enda mer penger. Paret måtte lenge bo i campingvognen sin, og så ingen utvei på problemet før Bygg og Bedrag-teamet fra TV3 tok på seg oppdraget.

BORG BYGGMONTERING TOK JOBBEN

MONIERs samarbeidspartnere Borg Byggmontering ble kontaktet med forespørsel om å ta på seg jobben, noe de umiddelbart sa ja til. Borg Byggmontering AS ble etablert i 2001 og har i dag 30 ansatte. Staben består av blikkenslagere, snekkere, lærlinger, produksjonsarbeidere og ingeniører. De holder til på Lisleby i Fredrikstad. De er søsterselskap av Takshop 1, som er en komplett takbutikk i Fredrikstad.

Taket var i dårlig forfatning, og arbeidet som var påbegynt av den tidligere håndverkeren var feil utført. Borg Byggmontering måtte derfor starte på nytt. De måtte bytte ut den nedre delen av den gamle rupanelen og lage nye utstikk. Det var også mange skjevheter i konstruksjonen på det gamle taket som måtte rettes opp før arbeidet kunne påbegynnes.

VALGET FALT PÅ RØD ZANDA PROTECTOR

MONIER ble kontaktet med forespørsel om å sponse takmaterialene, noe vi raskt bestemte oss for å gjøre. I samråd med eierne av huset ble man enige om at Zanda Protector var et godt valg med tanke på at huset ligger omkranset av mange løvtrær. Zanda Protector har et overflatebelegg som hemmer tilgroing av mose- og algevekst. Undertaket som ble valgt var MONIERs 4 sjikts diffusjonsåpne undertak, Divoroll Top RU. 

3 snekkere og 2 blikkenslagere var involvert i takjobben som gikk over 2 ½ uke.

-Endelig kan pensjonist-ekteparet sove trygt og godt igjen. De er strålende fornøyd med sitt flotte nye Zanda Protector-tak.

Les mer fra Taket i Fokus nr. 6