Vinteren er i anmars!

–HUSK SNØSIKRING OG TAKSJEKK!

Nå som snøen snart nærmer seg igjen, ønsker vi å minne om viktigheten av snøsikring på taket. Med fjordårets tøffe vinter friskt i minne er det viktig å gjøre oppmerksom på de påkjenningene hustakene står ovenfor gjennom snørike vinter-måneder.

I tillegg til profesjonelt og forskritfsmessig utført arbeid, kan man også i større utstrekning forhindre takras og skader på taket ved å måke taket riktig, samt gjennomføre en taksjekk.

Snøfangere kan være avgjørende..

Erfaringene viser at dersom man opplever at taksteinen knekker nederst i vinkelrennen skyldes dette manglende snøfangere. Vinkelrenner er spesiellt utsatte ved snølast. Våt snø har tyngdetetthet på ca. 400 kg. pr. kubikkmeter snø. Dersom det ligger snø på en større flate og trykker ned mot vinkelrennen vil trykket i bunnen av denne bli så stort at tekkingen skades. Friksjonskoeffisient på taktekking er avgjørende for hvilket behov det er for snøfangere.

Det påligger også huseier å vurdere hvorvidt snø må fjernes fra taket dersom snømengde overstiger bygningens dimensjonerende snølastkapasitet. Danner det seg store snøskavler på deler av taket må man også være klar over at disse bør fjernes da man her vil få stedvis større snølast enn hva bygningen er dimensjonert for.

Skader som følge av denne type overlast forekommer ofte i forbindelse med vinkelrenner, detaljer/gjennomføringer og lignende utsatte områder på taket.

Det lønner seg å sjekke taket.

Det finnes forskrifter for hvordan en takjobb skal utføres. Nå som tak blir utsatt for en hard vinter og mye snø er det veldig viktig at man ikke bare følger forskriftene når man legger taket, men også at man sjekker tilstanden på taket med jevne mellomrom.

MONIER har i mange år drevet produktutvikling samt opplæring av takleggere i Norge.  Det er viktig at de som legger hustak er oppdatert på nye løsninger og produkter slik at man bruker det takmaterialet og de løsningene som er best egnet til det enkelte tak. På den måten får man funksjonelle tak som holder i allslags vær.

Tips fra MONIER;

  •     Den som går opp på taket må sørge for egen sikkerhet, før man begynner å rydde snø.
  •     Hele taket må måkes, da ujevn vektfordeling kan være farlig for selve takkonstruksjonen.
  •     Ta ikke bort all snø. La ca. 20 cm. ligge igjen slik at du ikke skader takmaterielet. Sørg for at du har en form  for snøsikring på taket, slik at snøras ikke kan skade personer og/eller gjenstander.

Taksjekk:  Undersøk tilstanden på taket ditt

Les mer fra Taket i Fokus nr. 5