Bergskaug Gård

Norges vakreste barnehage

Et forfallent herskapshus hadde sett sine bedre dager.  Så ble det renovert inn- og utvendig. I dag huser det gamle adelssetet på Åssiden i Drammen 50 barn. Det hersker liten tvil om at dette er Norges vakreste barnehage – og det nye taket har definitivt litt av æren!

Tekst: Kjersti Salvesen Fahre

Gården på Åssiden i Drammen ble påbegynt i allerede i 1780-årene, men stod ikke ferdig før i år 1800. Rundt 1900 ble huset bygget om til å bli mer herskapelig, da det ble kjøpt opp av Buskerud papirfabrikk for bli direktørbolig. I dag, som den gang, ligger herskapshuset vakkert til – omringet av digre lønnetrær.

Det har vært adelssete på Bergskaug i flere hundre år – helt fra 1600-tallet av. Hollenderfamilien som holdt til på gården på 1600-tallet het Rosenkranz og gav navn til hovedgata i Drammen; Rosenkranzgata. Norge og Drammen handlet mye tømmer med Holland på 1600-tallet, og Rosenkranzfamilien solgte sannsynligvis tømmer fra Bergskaug gård. Tidligere hørte det mye jord og skog til eiendommern, mens det i dag bare er to og et halvt mål igjen av tomten.

Betatt av Bergskaug

Da Turid Næss kjøpte gården i juni 2007, hadde den stått tom lenge og var overmoden for oppussing.

– Jeg elsker gamle hus og falt pladask for herregården på Åssiden. Jeg pleier å spøke med at hver gang andre damer kjøper seg en ny kjole, kjøper jeg meg et hus, sier Næss lattermildt og legger til at Bergskaug ikke er hennes siste prosjekt. Hun har pusset opp et hus på Hadeland etter dette.

Riksantikvaren ønsket sterkt at noen skulle forbarme seg over den en gang så herskapelige eiendommen, og var glad for at Næss så potensialet i det gamle huset.

Det var et omfattende prosjekt Næss begav seg ut på, men med flere store restaureringsprosjekter på CVen – visste hun hva hun gikk til.

Fredet i 1923

Hele huset ble skrapt og malt, og vinduene ble totalrestaurert. Den innvendige oppgraderingen bestod i nytt kjøkken og bad, samt noen endringer som måtte til for å kunne drive barnehage her. Nytt ventilasjonssystem, elektrisk opplegg og røropplegg kom på plass. 

– Huset ble fredet i 1923, så vi har bestrebet oss på å beholde husets egenart. Vi har bevart mye av det vakre interiøret og eksteriøret, forteller Næss.

Riksantikvaren ønsket Hollander

Det gamle taket var et kapittel for seg selv.

– Det lå sementstein fra 60-tallet på taket da jeg kjøpte Bergskaug gård. Det så ikke bra ut. Dessuten var det mye råte i taket, slik at det måtte store utbedringer til. Både riksantikvaren, fylkeskonservatoren og jeg ønsket et tak som liknet det opprinnelige. Riksantikvaren foreslo glassert, svart Hollander – og valget falt på denne vakre steinen. Taket er helt nydelig, og vi får så mye skryt for det, sier Næss.

Hollander er en falset teglstein som er lett både og planlegge og legge. Hollander har en tydelig profil som gir huset et vakkert særpreg. Det er en teknisk teglstein som kombinerer det beste av tradisjon og nytenkning. Hollander er tatt frem i samarbeid med skandinaviske arkitekter og er en moderne stein tilpasset nyere byggeteknikk.

Det var Siga Engeneering som stod for takomleggingen.
– De har gjort en strålende jobb, så dette taket holder nok i 100 år, mener Næss.

Morten Kristiansen i Byggmakker Norløff, som solgte steinen fra MONIER, mener taket og huset forsterker hverandres ytre.
– Hollander er ingen anonym stein, og et så flott hus som Berskaug Gård kler en stein som synes i terrenget, mener han.

 Kristiansen bruker Bergskaug gård som referanse til kunder som vurderer Hollander.
–  I de fleste tilfellene har de allerede vært og sett på taket på Bergskaug på eget initiativ. Det sier noe om hvor riktig Hollander er til denne herregården, fastslår han.

Godt samarbeid

Næss roser riksantikvaren og fylkeskonservatoren for et konstruktivt samarbeid.
– Det har vært en glede å samarbeide med dem. De har kommet med gode råd, og vi har hatt en flott kommunikasjon, sier Næss. 

I dag gleder 50 barn og deres foreldre seg over den flotte kulturskatten.
– Det er hyggelig at de små samfunnsborgerne kan tilbringe hverdagen sin i en så vakker kulturbygning, sier Turid Næss til Taket i Fokus. 

Les mer fra Taket i Fokus nr. 5