Tjøme Kirke

Nytt og gammelt, – flott forent

Over prestesakristiet på Tjøme kirke, er noen av de gamle taksteinene bevart og innfelt i ny glassert Dantegl. Det er vakkert og vitner om en 143 år lang historie.

Tekst: Kjersti Salvesen Fahre

 – Etter en befaring på oppdrag fra Kirkelig fellesråd på Tjøme, konkluderte tilstandsrapporten med at Tjøme kirke var mer enn moden for oppgradering, sier Ulf Rygh i Ulf Rygh Takst- og ingeniørforretning AS. Rygh har vært både prosjektleder, byggeleder og rådgiver i dette prosjektet.

 

Ingen kyssing på kirketrappen

Det så temmelig skralt ut før restaureringen startet. Hovedinngangen var sperret på grunn av frostsprengning i teglsteinen. Sognepresten synes det var sørgelig ved begravelser, da de seks som bar ut den døde, forsiktig måtte ta seg ut hovedinngangen, mens resten av gravfølget måtte gå en annen vei. Heller ikke under vielsene ble det den stasen man forventer når to har sagt ja. De nygifte kunne nemlig ikke kysse hverandre på kirketrappen…

 Men etter at Tjøme kommune har pusset opp for til sammen 6, 3 millioner kroner, kan de nygifte igjen vise sin kjærlighet på trappen utenfor Tjøme kirke. Og ved begravelser, kan hele gravfølget nå gå samlet ut på kirkegården.  

Vellykket restaurering

– Vi har utført en utvendig rehabilitering, som innebærer ny papp, lekter/sløyfer og teglstein, samtidig som noe av den gamle steinen også er bevart. Teglsteinspilaster og beslagarbeider på tårn og spir er utbedret. Vi har også pusset opp – og skiftet noen – dører og vinduer, spesielt i kapellet. I tillegg ble det gjort noen innvendige arbeider i tårnet. Ny inngang/rampe for handikapadkomst er også kommet på plass, forteller Rygh.

Oppgraderingene av kirken ble gjennomført i samarbeid med Riksantikvaren i Oslo.

Sort, glassert Dantegl

– Valget av takstein falt på sort, glassert Dantegl uten fals fra Monier. Vi ville ha en glassert type som liknet den gamle. Noen partier med den gamle steinen er i dag innfelt i den nye teglsteinen – over prestesakristiet, noe som vitner om et langt liv for Tjøme kirke, sier Rygh.  

 Dantegl er en håndstrøken takstein. Hver eneste teglstein er unik og gir derfor helheten en spesiell effekt. Steinen er produsert i naturmateriale. Den er klassisk og ser samtidig gammel ut.

13 600 nye stein

Fagansvarlig Johan Gunnar Hegna hos Borge & Borge AS, firmaet som la steinen, forteller at det gikk med 13 600 Dantegl til hovedtaket.

– Den nye steinen mot de fine teglfasadene er med på å heve helhetsinntrykket av kirken, mener han.

 Hegna synes Tjøme kirke var et interessant prosjekt å jobbe med.

– Det er en flott kirke, både når det gjelder utforming og plassering. Det var utfordrende å utføre et slikt oppdrag mest mulig skånsomt med tanke på begravelser og annen aktivitet som foregikk i kirken mens arbeidet pågikk, sier Hegna.   

 Systemet med kirkelige fellesråd har synliggjort forfallet på praktfulle kirkebygg over hele landet. Nå legges det opp til årlige inspeksjoner og umiddelbar reparering av skader. På den måten blir kostnadene mikroskopiske, sammenliknet med når vedlikeholdet forsømmes, noe 143 år gamle Tjøme kirke er et godt eksempel på. 

  Fakta om Tjøme kirke:

  •  Kirken ligger midt på øya Tjøme i Tjøme kommune i Vestfold.
  • Tjøme kirke stod ferdig i 1866. Den skulle erstatte den gamle middelalderkirken, som stod på samme sted og var vigslet til helgenkongen og sjøhelgenen Olav den hellige. Denne ble revet i 1860. Den nye kirken ble innviet i 1867 av biskop Astrup.
  • Arkitekturstilen er nygotisk, og byggematerialet er lokal stein fra kommunen, larvikitt, med trappegavler, strebere og andre detaljer i teglstein.
  • Interiøret har hvitkalkede vegger. Det meste av inventaret er overført fra middelalderkirken som ble revet. Eldst er krusifikset, som er fra før år 1350. En utskåret, barokk altertavle og en prekestol med figurer av evangelistene, er begge utført i perioden 1670-76 av den danske billedskjæreren Abel Schrøder.
  • På kirkegården ved Tjøme kirke, ligger blant andre den anerkjente forfatteren Alf Larsens begravd.
Den vakre altertavlen
Den vakre altertavlen
Håndstrøken Dantegl Sort Glassert
Håndstrøken Dantegl Sort Glassert