Renoveringen av Oslo Domkirke

Nytt, tradisjonsrikt tak på Domkirken

Oslo Domkirkes historie strekker seg mer enn ni hundre år bakover i tid – til Hallvardskatedralen og middelalderbyen Oslo. Ingen institusjon har lengre felles historie med hovedstaden vår. Da kirketaket skulle skiftes, falt Riksantikvarens valg på Dantegl – en tegltakstein produsert med respekt for tradisjon.

 Tekst og foto: Kjersti Salvesen Fahre

 Da planleggingen av kronprins Håkon og Mette-Marits bryllup tok til, hadde det lenge vært klart at Oslo Domkirke var moden for en solid rehabilitering. Takmaleriene hadde forfalt, interiøret var nedslitt og kirketaket lekk. Oslo Domkirke fikk en aldri så liten ansiktsløftning før den store dagen, 25. august 2001. Men nytt tak lot vente på seg i noen år til…

 Taket for tur

Da et nytt rehabiliteringsprosjekt ble satt i gang i august 2006, stod taket for tur. Arbeidene pågår fremdels og skal avsluttes 1. juni neste år.

 – Prosjektet innebærer utskifting av råteskadet treverk i takkonstruksjon og taktro. Vi har skiftet papp, sløyfer, lekter og lagt ny takstein på hele hovedtaket. Den gamle steinen har ligget her siden Oslos 900-årsjubileum i 1950. På kirketårnene har vi skiftet råteskadet treverk og lagt ny kobbertekking. Dårlige og ødelagte murstein og fuger på kirkeveggene, er skiftet ut. I tillegg reparerer og renser vi all granittutsmykning. Samtlige vinduer og dører er også reparert og overflatebehandlet, forteller anleggsleder Odd Helge Høye i Skutle AS.

 Hele 1650 kvadratmeter stein, noe som tilsvarer rundt 25 000 takstein, går med til Oslo Domkirkes nye tak.

 Store utfordringer

Entreprenøren Skutle står overfor flere utfordringer når de forvalter en så gammel kulturarv, som det Oslo Domkirke er. Den nåværende kirken er den tredje domkirken i Oslo – og stod ferdig i 1967.

– Både Riksantikvaren og Kirkelig fellesråd i Oslo (KFiO) har strenge retningslinjer, som vi må forholde oss til under rehabiliteringen. Siden det er snakk om et tak fra 1697, har det både avvik og skjevheter fra et langt liv. Det har vært utfordrende å avgjøre hvilke skjevheter som skal ivaretas og hvilke som kan rettes opp, sier anleggslederen og legger fornøyd til:

– Det nye taket er helt fritt for skader og lekkasjer, og utad skinner den nye taksteinen om kapp med sola.

 Fornøyd med Riksantikvarens valg

Både anleggsleder Høye og formann i Skutle, Ole Morten Lagmannssveen, er tilfreds med at Riksantikvarens valg falt på Dantegl fra Monier.

– Vi er heldige med den håndstrøkne, glasserte steinen – produsert i naturmateriale, da den er klassisk og samtidig ser gammel ut, fastslår Lagmannsveen.

 Morten Akselsen, selger i Monier, er også fornøyd med Riksantikvarens taksteinsvalg.

– Dantegl egner seg godt på kirker og spesielle bygg med spisse tak. Fasongen på steinen er helt lik den som lå på kirketaket fra før. Men det er sjeldent man velger glassert stein på denne type bygg. Nettopp derfor synes jeg valget er ekstra spennende. Riksantikvaren gikk for den glasserte steinen, fordi den er visuelt vakkert, sier Akselsen.

 Dag Bjørnstad, selger i Byggmakker – som har levert taksteinen til Skutle, mener at steinen bidrar til å bevare det gode helhetsinntrykket av kirken. Han understreker at Dantegl er et klokt valg, fordi steinen har spesielt god holdbarhet og ikke krever vedlikehold.

 Bjørnstad synes det har vært interessant å følge rehabiliteringsprosjektet av Oslo Domkirke – midt i hovedstaden.

– Det er et prosjekt som opptar mange og som har fått bred medieomtale, sier han.

Fakta om oslo Domkirke

Oslo Domkirke på Stortorvet – midt i Oslo sentrum – er hovedkirke for Oslo bispedømme og menighetskirke for Oslo Domkirkes menighet. Kongehuset og staten bruker kirken ved offisielle begivenheter, som vielser og gravferder. Den nåværende kirken er den tredje domkirken i hovedstaden – etter Hallvardskatedralen og Hellig Trefoldighedskirke. Oslo Domkirke, som først het Vår Frelsers kirke, ble oppført i en tid med pengeknapphet. Utvendig fikk bygget derfor et nærmest spartansk utseende, uten særlige utsmykninger. Kirken ble bygget i hollandsk teglstein, som ble malt med gule og røde striper. Tårnet var vesentlig lavere enn dagens og hadde ikke spir. Domkirken ble innviet Allehelgensdag i 1697.

Oslo Domkirke under renovering.