Monier Prosjektøtte

Nytt takprosjekt på gang?

Taket er en vesentlig del av bygningen når det gjelder både utseende og funksjon. MONIER tilbyr service og rådgivning under hele byggeprosessen. For på beste måte å støtte berørte parter i arbeidet med å utforme, gjennomføre og forvalte aktuelle byggeprosjekter når det gjelder taket, kan vi tilby et samarbeide som går over fire steg.

Prosjektering

Arkitekt og øvrige parter i prosjekteringen tilbys hjelp gjennom et startmøte der bl.a. følgende spørsmål kan tas opp:

Projektering av takbyggnation
 • Type undertak - tett eller diffusjonsåpent
 • Type takstein, tilbehør og komponenter
 • Støtte i form av taksteinsprøver
 • Referanseprosjekter/ -bygninger
 • Regler, regulativer og bransjestandarder
 • Samreise til byggeplass eller taksteinsfabrikk

Anbudsrunde

Vi tilbyr en detaljert gjennomgang for entreprenører og innkjøpere av hvordan takleggingen kan gjennomføres. Arkitekten inviteres også til et møte der følgende blir tatt opp:

Projektgenomgång av takarbetet för entreprenör, inköpare och arkitekt
 • Arkitektens valg av takstein
 • Mengdeberegning av takstein, tilbehør og komponenter
 • Behov for taksikring
 • Takløsninger med referanse til regler og regulativer
 • Leveringsbetingelser
 • Leveringsmåte - (løft på tak?)
 • Opplæring av takleggere

Utførelse

Før takleggingen tilbys takleggeren et startmøte på byggeplassen. Til dette møtet inviteres også arkitekten der bl.a følgende spørsmål tas opp:

Överlämnande med ett byggherrepaket
 • Informasjon ang. monteringsveiledninger
 • Eventuelle sjekklister og kontrollpunkter
 • Lekteavstand, ventilasjon og andre løsninger
 • Leveringstid - omfang og tidsskjema
 • Generelle råd og forslag

Overlevering

Etter at taket er lagt, sammenstiller vi en byggherrepakke med bl.a. følgende innhold:

 • Produktark
 • Miljødeklarasjoner
 • Garantier
 • Råd om vedlikehold

Trenger du ytterligere informasjon?

Ta kontakt med vår B2B Key Account Manager, Thore Henrik Pedersen:

Tel. 922 42 744 eller thore.henrik.pedersen@monier.com