VARSEL OM PRISENDRINGER FRA MONIER
Nye priser fra 1. april 2015

Generelle kostnadsøkninger i råvaremarkedet og handelsvarer gjør at vi må varsle prisjusteringer med virkning fra 1. april 2015. Den generelle prisøkningen vil være på ca. 3%.

Les mer om prisjusteringene pr. varegruppe her.

Vennlig hilsen
For Monier AS,

Ivar Fredriksen
Salgssjef

Ønsker du ikke å motta dette nyhetsbrevet? Klikk her for å fjernes som mottaker.

If you cannot read this newsletter, please click here.